Kiss József
lelkipásztor
Lázár Miklós
presbiter
Bereczki Csaba
presbiter
Hunyadi Tamás
presbiter és dicsőítésvezető
Magi Lajos
ima-és házicsoport vezető
Karap Irén
a prófétai csoport vezetője
Varga Vince
ifjúságvezető
Dr. Batta Tamás
tanító, a haladó bibliaiskola vezetője