Dicsőítés

   
A gyülekezet életében a kezdetektől fogva fontos szerepet kap a dicsőítő szolgálat. Hisszük, hogy a zenén, a dalokon keresztül kifejezhetjük Istennek hálánkat, bátorítást, vigasztalást vehetünk, és bekerülhetünk az Ő jelenlétébe. A dicsőítés, imádat által a gyülekezet tagjai ráhangolódhatnak az igei üzenetek, prédikációk mélyebb megértésére, ezért alkalmainkon mindig időt szánunk az Úr nevének ilyen módon való felemelésére.
A dicsőítő csoport a gyülekezet indulásakor Barta Lajos, majd Molnár János, Szabados István, valamint Czipó László vezetése alatt végezte szolgálatát. 1997-től 2004-ig Pintér Béla fogta össze a dicsőítő szolgálatot; 2004 óta Hunyadi Tamás látja el a dicsőítésvezetői teendőket. Fennállásának több, mint 20 éve alatt a gyülekezet számos zenei anyagot adott ki, melyken saját szerzemények mellett külföldi énekek fordításai is megtalálhatóak. Rendszeresen kapunk meghívásokat különböző rendezvényekre, konferenciákra, ifjúsági táborokba, valamint aktívan közreműködünk a Debreceni Pásztorkör Gyülekezetei által létrehozott városi dicsőítő csoport munkájában, és a Nyári Dicsőtő Iskola tanári karában is.
Hiszünk abban, hogy a dicsőítő szolgálatnak újra és újra meg kell újulnia, hogy friss üzenettel, új dalokkal, akár prófétai üzenetekkel vezethessük az Úr jelenlétébe a gyülekezetet; érték számunkra a kapcsolat, amit más dicsőítő csoportokkal, gyülekezetekkel ápolunk, megosztva egymással ismereteinket, tapasztalatainkat.
 
Szolgálatunkat az alábbi látás alapján végezzük:
 
"…Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint…"
Efézus 3:20
 
• Erőteljes, odaszánt, szellemileg megalapozott dicsőítés, Isten szenvedélyes, friss és hiteles dicsérete, amely magával ragadja a gyülekezetet is. (Zsoltárok 96:1-4)
• A Szent Szellem által vezetett, prófétai dicsőítés, amely megteremti az atmoszférát ahhoz, hogy Isten Lelke kiáradhasson, és elvégezze munkáját. (1 Krónika 25:1-3)
• Olyan életvitel, amelyben a szolgálat nem ér véget a színpadon, hanem hitelesen és következetesen képviseli Krisztust a mindenhol és mindenkor. (Máté 5:14-16, János 4:24)
• A gyülekezet és a látás felé elkötelezett szolgálat és szolgálók, minden egyéb külső szolgálat ennek alárendelve, ezzel összhangban történik. (Efézus 1:22-23)
• Olyan zenei felkészültségű és színvonalú szolgálat, amely a gyülekezeten kívül is megállja helyét, és példát tud mutatni. (1 Krónika 25:7)
• Csapatmunka, nem egyszemélyes szolgálat; nincs pótolhatatlan ember. (1 Krónika 11:20-25)
• Célokkal, látással rendelkező dicsőítés, amely tudja honnan jött, hol van és hová tart. (Lukács 4:18)
• A következő generáció építése, segítése, támogatása. (1 Timóteus 4:12)
 
Stratégia a látás megvalósításához:
• Rendszeres tanítás
• Erős imaháttér
• Énekesek, zenészek képzése
• Havonta legalább egy új ének
• Új tagok folyamatos bevonása a szolgálatba
 
Rendszeres imatémák:
• Isten által ihletett saját dalokért, melyek üzenete összhangban van az aktuális tanításokkal
• Új tagokért – zenészek, énekesek, technikusok, prófétai táncosok