Bábmisszió

A gyülekezeten belül működő „Magvető Bábcsoport” 2005-ben jött létre, azzal a
céllal, hogy az evangélium minél több oktatási és szociális intézménybe eljuttassák
tanulságos, bibliai üzenetet hordozó, vidám történeteken keresztül.

Az előadások leginkább a 6-12 éves korcsoport hitéleti nevelését célozzák, de szociális
otthonokban és fogyatékosokat ellátó speciális intézményekben is nagy
sikerrel adtuk már elő történeteinket.

A bábozás mellett kérdezz-felelek formában hangzanak el az adott történethez
kapcsolódó bibliai üzenetek – a gyermekekkel való munkában ez a módszer
különösen hatékonynak bizonyul, hiszen feltehetik kérdéseiket, elmondhatják
véleményüket, és a hitéleti-erkölcsi nevelés e módja nemcsak hasznos, de
szórakoztató is a résztvevők számára. A műsorok programját minden esetben
daltanítás és ajándékosztás teszi teljessé.

2005 decembere óta, Debrecenben és környékén több mint 50 oktatási és szociális
intézményben, több mint 300 előadást tartottunk, így összesen több mint 10.000.
000 kisiskolás, óvodás és állami gondozott fiatal - és a velük együtt jelenlevő
szülők, tanárok, gondozók - hallhatta az Örömhírt a bábmisszió munkáján
keresztül. Meghívásaink egyre szaporodnak, a meglátogatott intézmények szinte
mindegyikétől kapunk felkéréseket újabb előadások megtartására, ezek mellett
pedig igyekszünk olyan helyekre eljutni, ahol „még nem jártunk az evangéliummal”.

A bábcsoport munkája teljesen non-profit tevékenység; az előadásokért nem
kérünk ellenszolgáltatást. A szükséges bábokat, háttereket és kellékeket a
budapesti Palánta Gyermekmissziótól vásároljuk; ezek beszerzését, valamint a
szórólapok elkészítését, az üzemanyag, és a kiosztott ajándékok, édességek
költségeit részben a gyülekezet, részben pedig a bábcsoport tagjainak saját
adományai biztosítják.

Műsoraink témái az év aktuális időszakához, és ünnepekhez kapcsolódnak, ennek
megfelelően az alábbi „neves napok” időpontjaiban tartunk 1-2 hetes
előadássorozatokat:

Húsvét, pünkösd, iskolakezdés, karácsony, valamint a nyár folyamán egy
ünnepektől független bábelőadás kerül előadásra.

Igény szerint szívesen tartunk előadásokat egyéb intézményekben is, előzetes
egyeztetés után.

Kapcsolattartó:

Puskásné Éva 30 / 405-17-77